PATURA drinktechnologie

Opmerkingen over planning en uitvoering

Water is het belangrijkste en goedkoopste voer voor uw dieren. Daarom moet het altijd van goede kwaliteit zijn en vooral in voldoende hoeveelheden verkrijgbaar zijn. Bij de planning moet rekening worden gehouden met verschillende aspecten en specificaties. De juiste keuze van drinkbak en de juiste locatie zijn basisvoorwaarden voor een goede verzorging en dus gezonde dieren. Ook moet de juiste en veilige installatie van de drinkbak gewaarborgd zijn.

Wij adviseren u bij de keuze van de troggen, informeren u over de werking van de troggen en de juiste locatie. Uw installateur adviseert u over de juiste installatiematerialen en sluit de drinkbakken correct aan met de accessoires volgens de norm.

De volgende normen en specificaties moeten worden nageleefd en toegepast:

 • Elektrotechnische normen (laagspanningsrichtlijn, aardingsvoorschriften, voorschriften voor elektrische installaties in de landbouw VDE 0105-115, voorschriften van de wet op energiebesparing).
 • Drinkwaterverordening en voorschriften van lokale waterleveranciers (DIN1988, EN1717)
 • Nationale en lokale veiligheidsvoorschriften
 • Gezondheids- en veiligheidsvoorschriften (VSG 1.1)
 • Brandbeveiligingsvoorschriften en voorschriften en specificaties van verzekeringswetten

Criteria voor de keuze van de juiste drinkbak

 • Past het drinkbak type voor de juiste diersoort en zijn leeftijd?
 • Beantwoordt de waterhoeveelheid per minuut, de watervoorraad en het aantal drinkplaatsen binnen het bereik van de dieren bv een bepaalde diergroep?.
 • Is de drinkbak geschikt voor deze dierhouderijvorm (enkel of in een groep?)
 • Is deze drinkbak verwarmbaar, dat heet geschikt voor koude stallen?

Criteria voor de juiste montage

 • De hoogte van de drinkbakken moeten op de grootte van de dieren aangepast zijn
 • Indien mogelijk uit de buurt van de voerplaats, om te voorkomen dat het voer nat en vervuilt wordt
 • Opstellingsplaats bij groepshouding zo te kiezen dat drinkende dieren elkaar niet hinderen
 • Bevestiging van de drinkbakken, zodat ze beschermd zijn tegen schade (door een trap of kapotdrukken)
 • Water en elektrische leidingen beschermen tegen aanvreten
 • Opstelling zo dat ze niet in aanmerking met uitwerpselen komen

Beste drinkbak voor koeien, schapen, geiten en paarden

1. Trogdrinkbakken

"open/vrij drinken in de natuur typisch voor dieren in de weide" beter als

2. Vlotterventielbakken

"ideaal voor jongvee en schrikgevoelige dieren" beter als

3. Buisventielbakken

"geschikt voor alle diersoorten" beter als

4. Lepeldinkbakken

"moeilijker te bedienen, voor mestvee"

Waterbehoefte voor koeien, schapen, geiten en paarden

  per dag per minuut
Koeien 60 - 180 l 15 - 20 l
Jongvee boven 1 jaar 25 - 70 l 10 - 15 l
Jongvee onder 1 jaar 15 - 30 l 5 - 8 l
Kalveren tot 6 maanden 5 - 25 l  
Schaap / Geiten
2 - 12 l  
Grote paarden in de weide Merrie, zogende 15 - 60 l 15 - 20 l
Kleine paarden 15 - 20 l  

Montagematen

Montagemaße für Rinder-, Schaf- und Ziegentränken

Montagemaat voor koeien-, schapen- en geitendrinkbakken

Montagemaße für Pferdetränken

Montagematen voor paardendrinkbakken

Bepaling van drinkbakken in loopstallen

Anordnung von Tränken bei Laufstallhaltung von Rindern

Bepaling van drinkbakken in loopstallen voor koeien

Anordnung von Tränken bei Gruppenhaltung von Pferden

Bepaling van Drinkbakken voor paarden in groepen

Praktijktip

Een trog- of baldrinkbak moeten op een verhoogde betonnen sokkel gemonteerd worden, die aan iedere kant ca. 30 cm breder is dan de drinkbak zelf.