PATURA Stalinrichtingen

Waaruit bestaat een stal?

Wij bieden u een breed scala aan producten en oplossingen om uw stal optimaal in te richten en een hoog niveau van dierenwelzijn voor uw dieren te garanderen.

Onze stalinrichting kenmerkt zich door hoge kwaliteit, lange levensduur en functionaliteit. Of u nu een melkveestal, kalverstal of paardenstal wilt inrichten, bij ons vindt u de juiste producten.

Planningsvoorbeeld

Ligboxloopstal voor melkkoeien

 • De beschikbare ruimte komt overeen met de behoeften van dieren met een groot frame
 • Ligcomfort dankzij rubberen matten of stro
 • Antisliptreden zonder scherpe randen en met goede mestafvoer

Loopstal voor vleesstieren

 • Correcte bezettingsdichtheid en groepsgrootte
 • Vakafscheiding uit massieve 4 of 5 buishekken
 • Waterbakken ingebouwd in scheidingswanden ter bescherming

Kalverstal met vast geïnstalleerde boxen

Het ontwerp van de stal en de constructie van de boxen zorgen voor een optimale luchtuitwisseling. Dit kan de bacteriële belasting aanzienlijk verminderen en daarmee de gezondheid van de kalveren aanzienlijk verbeteren.

Kalverstal met verplaatsbare boxen

Een in-uit proces is veel eenvoudiger met deze stal. Er kan worden gekozen voor verschillende huisvestingssystemen; het is mogelijk om kalveren tot 8 weken individueel in mobiele boxen te houden.

Stroboxen in twee gedeeltes voor moederkoeien

 • De ideale oplossing qua bouwkosten, arbeid en diercomfort
 • Aparte kalverruimte waar alleen kalveren naar binnen kunnen
 • Aparte ruimtes voor afkalvende, zieke dieren en fokstieren

Hellingstal met twee ruimtes voor moederkoeien

Op een ingestrooide, hellende ligvloer trappen de dieren de mest naar beneden op een vlakke ondergrond die regelmatig, dus dagelijks, wordt schoongemaakt. Dit gebeurt met automatische mestafvoersystemen of door af te zetten met een tractor.

Diepe loopstal met één ruimte met een verhoogde voerruimte voor moederkoeien

 • Diervriendelijk stalsysteem voor de professionele zoogkoeien houder
 • Altijd correcte toegang vanaf het voerhek tot de voertafel, ondanks de diepstrooiselstal
 • Aparte afkalfruimte voor optimale afkalfcontrole

 

Diepstrooisel loopstal met één ruimte voor moederkoeien

 • Eenvoudige en diervriendelijke installatiemethode
 • Vlakke oppervlakken in nieuwbouw kunnen ook als alternatief worden gebruikt
 • Eenvoudig te implementeren in oude gebouwen

Open stalconcept voor paarden

 • Optimaal stalklimaat voor mens en paard
 • Evenwichtige dieren door levendig sociaal contact
 • Effectieve voedertechniek